top of page
gabby-orcutt-unsplash.jpg

INTEGRALE VORMING VAN HET KIND

Invoki

Stichting INVOKI werd in 2013 opgericht en heeft haar statutaire zetel in Amsterdam. De naam van de stichting staat voor Integrale Vorming van het Kind. Zij heeft als doel onderwijs aan te bieden op basis van projecten van de Fomento Onderwijs Groep, hierna te noemen “Fomento”

Home: Welcome
boy-child-childhood-.jpg

KINDEROPVANG

Fomento werd in 1963 opgericht en is ontstaan uit de behoefte van een groep ouders en pedagogen om scholen

op te richten waar niet alleen gewerkt wordt aan professionele kennisoverdracht, maar daarnaast kinderen ook leert

en helpt hoe zij zich tot een evenwichtig en verantwoordelijk persoon kunnen ontwikkelen. De daadwerkelijke betrokkenheid en medewerking van ouders en gezin zijn daarvoor essentieel en onontbeerlijk.

Naast het oprichten van scholen en kinderdagverblijven adviseert Fomento ook 250 partners in 28 landen

bij initiatieven op onderwijsgebied, waaronder in België, Brazilië, Chili, de Verenigde Staten,

de Filippijnen, Frankrijk, Ierland, Italië, Japan, Kenia,  Polen, Portugal, Zwitserland en Venezuela.

De initiatieven hebben essentiële overeenkomsten, maar daarnaast is er genoeg ruimte

voor de praktische toepassing, ook rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden.

Home: About
senjuti-kundu--unsplash.jpg

TWEEDE TAAL


In 1998 startte Fomento met tweetalige kinderopvang waarvoor het pedagogisch project Optimist werd ontwikkeld.

Op basis van dit project heeft Stichting Invoki in 2019 aan de Bemelergrubbe 15 in Maastricht Kid's Garden opgericht een kinderdagverblijf met voor wie wil een speelse kennismaking met naar keuze Engels of Spaans.

Met het Project Optimist wordt voor kinderen tot en met 4 jaar de basis gelegd van het Fomento Pedagogisch Project. Stichting Invoki heeft met het oog op het vervolg daarvan de intentie om in de toekomst het Fomento programma uit te breiden met een reguliere basisschool.  

Stichting Invoki heeft als enige de licentie verkregen om de door de Fomento Onderwijs Groep ontwikkelde projecten in Nederland te lanceren.

Home: About
li-tzuni-507346-unsplash.jpg

BESTUUR

Voorzitter: J.Liem
Penningmeester: R.Bongaarts
Secretaris: J. Brosky

Home: About
animals-close-up-colorful-1329305.jpg

ANBI

De belastingdienst erkent Stichting Invoki als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.

Gegevens van Stichting Invoki:

  KvK nummer:  58212191

 RSIN / Fiscaal nummer:  8529 25 918

 Bank: NL90 RABO 0379 1207 04,
t.n.v. Stichting Invoki, Amsterdam

Home: About
Home: Bestanden

CONTACT

Stichting INVOKI

(Stichting Integrale Vorming van het Kind)

Concertgebouwplein 17 

1071 LM Amsterdam
infoinvoki@gmail.com

cable-call-communication-.jpg
Home: Contact
bottom of page