INTEGRALE VORMING VAN HET KIND

Invoki

Stichting INVOKI werd in 2013 opgericht en heeft haar statutaire zetel in Amsterdam. De naam van de stichting staat voor Integrale Vorming van het Kind. Zij heeft als doel onderwijs aan te bieden op basis van projecten van de Fomento Onderwijs Groep, hierna te noemen “Fomento”

 

KINDEROPVANG

Fomento werd in 1963 opgericht en is ontstaan uit de behoefte van een groep ouders en pedagogen om  scholen

op te richten waar niet alleen gewerkt wordt aan professionele kennisoverdracht, maar daarnaast kinderen ook leert

en helpt hoe zij zich tot een evenwichtig en verantwoordelijk persoon kunnen ontwikkelen. De daadwerkelijke betrokkenheid en medewerking van ouders en gezin zijn daarvoor essentieel en onontbeerlijk.

Naast het oprichten van scholen en kinderdagverblijven adviseert Fomento ook 250 partners in 28 landen

bij initiatieven op het gebied van onderwijs, waaronder in België, Brazilië, Chili, de Verenigde Staten,

de Filippijnen, Frankrijk, Ierland, Italië, Japan, Kenia,  Polen, Portugal, Zwitserland en Venezuela.

De initiatieven hebben essentiële overeenkomsten, maar daarnaast is er genoeg ruimte

voor de praktische toepassing, ook rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden.

 

TWEETALIG

In 1998 startte Fomento met tweetalige kinderopvang waarvoor het pedagogisch project Optimist werd ontwikkeld.

Op basis van dit project zal Stichting Invoki in 2019 aan de Bemelergrubbe 15 in Maastricht een meertalig kinderdagverblijf starten met de naam Kid’s Garden.

Met het Project Optimist wordt voor kinderen tot en met 4 jaar de basis gelegd van het Fomento Pedagogisch Project. Stichting Invoki heeft met het oog op het vervolg daarvan de intentie om in de toekomst met een goedlopend kinderdagverblijf, het Fomento onderwijs uit te breiden met een reguliere basisschool.  

Stichting Invoki heeft als enige de licentie verkregen om de door de Fomento Onderwijs Groep ontwikkelde projecten in Nederland te lanceren.


​Stichting INVOKI is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 58212191.

 

BESTUUR

Voorzitter: J.Liem
Penningmeester: R.Bongaarts
Secretaris: J. Brosky

 
silver-and-gold-coins-128867.jpg
startup-planning-notes-mac-book-7357.jpg
 

CONTACT

Stichting INVOKI

(Stichting Integrale Vorming van het Kind)

Concertgebouwplein 17 

1071 LM Amsterdam
Telefoon: 06 414 169 84
infoinvoki@gmail.com

cable-call-communication-.jpg
 

06 414 169 84

©2019 by Invoki. Proudly created with Wix.com